Skip to the content

LUS-trin, Lix- og Let-tal - få overblikket her

De mundrette betegnelser beskriver forskellige metoder til at finde ud af, om en tekst er let eller svær at læse. Lix-tal står for læsbarhedsindex, Let-tal står for læseegnethedstal og LUS står for læseudviklingsskema.

Det er dog vigtigt at huske, at de forskellige indikationer, kun er vejledende i forhold til tekstens niveau, men tallene kan fungere som en rettesnor og være med til at give en fornemmelse for forskellige teksters sværhedsgrad.

Læs mere her Sådan læser du med dit skolebarn - 5 nyttige tips og tricks

Lix-tal - hvad er det?

LIX er et mål for, hvor let (eller svær) teksten er at læse. Udregningen tager udgangspunkt i:

 • antallet af lange ord – dvs. ord med over seks bogstaver
 • længden af sætningerne ­­– dvs. antal ord imellem hvert punktum

Lix-tallet tager ikke hensyn til:

 • om sætninger er snørklet formuleret
 • om der er ord, som er ukendte for dit barn
 • om teksten ledsages af billeder, som bidrager til læsbarheden

Hos Fairytell har vi valgt at anvende LIX-tal i vores inddeling af letlæsningsbøger. Det skyldes hovedsageligt, at det er den indikation, de fleste forlag anvender, når de vurderer bøgernes niveau. Flere af bøgerne i kategorien er dog også forsynet med et tilsvarende lettal.

Let-tal – hvad er det?

Let-tal står for læseegnethedstal. Let-tallet udregnes ud fra 6 faktorer:

 • Antallet af lange ord – dvs. ord med over seks bogstaver
 • Længden af sætningerne ­­– dvs. antal ord imellem hvert punktum
 • Syntaktiske træk
 • Antal sider i bogen
 • Billedstøtte

Begynderlæsningsbøgerne er inddelt i 16 niveauer, hvor det laveste er 5 og det højeste er 20. Som indikeret ovenfor er let-tallet sammenlignet med lix-tallet mere fyldestgørende i afdækningen af bogens sværhedsgrad. To bøger, der har det samme lix-tal kan derfor godt have to forskellige let-tal.

LUS – et pædagogisk værktøj

LUS står for Læseudviklingsskema og beskriver et barns læsestandpunkt i 20 trin. LUS er et pædagogisk værktøj for læreren, der kort fortalt skal bidrage til:

 • at evaluere hvor langt barnet er i læseudviklingen.
 • at udvælge indsatsformer.
 • at udarbejde status til forældre, kollegaer m.fl.

Måske er jeres barn blevet ”luset” i skolen, og I har fået at vide, at jeres barn ligger på et bestemt trin. I omregningstabelen kan du se, hvordan du finder et lix-tal eller et let-tal, der svarer til de enkelte trin i LUS.

Glem ikke de gode historier

Når man læsetræner med sit barn, kan man let fortabe sig i bøgernes sværhedsgrad og være blindt fokuseret på at finde frem til det rigtige niveau.
Med et mål om at være læsbare for begynderlæseren, er letlæsningsbøgerne ofte ret korte og ikke specielt spændende eller inspirerende. Derfor er det vigtigt at huske, at man som forældre skal holde fast i højtlæsningen, hvor historierne bl.a. bidrager til barnets forestillingsevne og forståelse af sig selv.

Rigtig god læselyst:-) 

 

Oversigten er hentet her