Devaluering og revaluering: En omfattende forklaring

Introduktion

Devaluering og revaluering er begreber, der bruges inden for økonomi til at beskrive ændringer i værdien af en valuta i forhold til andre valutaer. Disse ændringer kan have betydelige konsekvenser for et lands økonomi og handel. I denne artikel vil vi dykke ned i begreberne devaluering og revaluering, og forklare deres definition, årsager, effekter samt forskelle mellem dem.

Devaluering

Definition af devaluering

Devaluering er en proces, hvor en valuta mister værdi i forhold til andre valutaer på det internationale marked. Dette kan ske som følge af forskellige faktorer såsom økonomisk ustabilitet, høj inflation eller en regerings beslutning om at justere valutakursen.

Hvorfor devaluering sker

Der er flere årsager til, at devaluering kan ske. Nogle af de mest almindelige årsager inkluderer:

 • Økonomisk ustabilitet: Hvis et land oplever økonomiske problemer som fald i BNP, høj arbejdsløshed eller store budgetunderskud, kan det føre til en devaluering af valutaen.
 • Inflation: Hvis et land oplever høj inflation, kan det føre til en devaluering af valutaen for at mindske importomkostningerne og øge eksporten.
 • Handelsubalancer: Hvis et land har en stor handelsunderskud, kan en devaluering af valutaen gøre eksporten mere konkurrencedygtig og reducere importen.

Effekter af devaluering

Devaluering kan have både positive og negative effekter på et lands økonomi. Nogle af de mest almindelige effekter inkluderer:

 • Eksportfremme: En devaluering af valutaen kan gøre eksportvarer billigere og dermed mere konkurrencedygtige på det internationale marked.
 • Inflation: En devaluering kan øge priserne på importerede varer og dermed føre til højere inflation i landet.
 • Gældsbyrde: Hvis et land har gæld i udenlandsk valuta, kan en devaluering øge den reelle værdi af gælden og gøre det sværere at tilbagebetale.

Revaluering

Definition af revaluering

Revaluering er det modsatte af devaluering og sker, når en valuta stiger i værdi i forhold til andre valutaer. Dette kan ske som følge af økonomisk vækst, lav inflation eller en regerings beslutning om at justere valutakursen.

Hvorfor revaluering sker

Der er flere årsager til, at revaluering kan ske. Nogle af de mest almindelige årsager inkluderer:

 • Økonomisk vækst: Hvis et land oplever økonomisk vækst og stigende produktivitet, kan det føre til en revaluering af valutaen.
 • Lav inflation: Hvis et land har lav inflation, kan det føre til en revaluering af valutaen for at øge købekraften og mindske importomkostningerne.
 • Stærk økonomi: Hvis et land har en stærk økonomi og en positiv handelsbalance, kan det føre til en revaluering af valutaen.

Effekter af revaluering

Revaluering kan også have både positive og negative effekter på et lands økonomi. Nogle af de mest almindelige effekter inkluderer:

 • Importfremme: En revaluering af valutaen kan gøre importerede varer billigere og dermed øge forbrugernes købekraft.
 • Eksportbegrænsning: En revaluering kan gøre eksportvarer dyrere og dermed reducere konkurrenceevnen på det internationale marked.
 • Handelsbalance: En revaluering kan føre til en forringelse af handelsbalancen, da eksporten bliver dyrere og importen billigere.

Forskel mellem devaluering og revaluering

Den primære forskel mellem devaluering og revaluering er retningen af ændringen i valutaens værdi. Devaluering refererer til en nedgang i værdien af valutaen, mens revaluering refererer til en stigning i værdien af valutaen.

Eksempler på devaluering og revaluering

Der er mange eksempler på devaluering og revaluering i historien. Nogle af de mest kendte eksempler inkluderer:

 • Devaluering af den britiske pund i 1992, også kendt som “Black Wednesday”.
 • Revaluering af den kinesiske yuan i 2005 for at øge valutaens fleksibilitet og styrke.
 • Devaluering af den argentinske peso i 2001 som følge af økonomisk krise.

Fordele og ulemper ved devaluering og revaluering

Devaluering og revaluering har begge fordele og ulemper, som kan påvirke et lands økonomi. Nogle af de mest almindelige fordele og ulemper inkluderer:

Fordele ved devaluering og revaluering:

 • Øget eksport og konkurrenceevne på det internationale marked.
 • Øget turisme og indenlandsk produktion.
 • Reduceret handelsunderskud.

Ulemper ved devaluering og revaluering:

 • Øget importpriser og inflation.
 • Forringet købekraft for forbrugerne.
 • Øget gældsbyrde for lande med udenlandsk gæld.

Devaluering og revaluering i dansk økonomi

I dansk økonomi har der været tilfælde af både devaluering og revaluering. Et eksempel på devaluering var i 1982, hvor den danske krone blev devalueret med 16,5% for at øge konkurrenceevnen og eksporten. Et eksempel på revaluering var i 2008, hvor den danske krone blev revalueret for at mindske inflationen og importomkostningerne.

Opsummering

Devaluering og revaluering er økonomiske begreber, der beskriver ændringer i værdien af en valuta i forhold til andre valutaer. Devaluering refererer til en nedgang i værdien af valutaen, mens revaluering refererer til en stigning i værdien af valutaen. Disse ændringer kan have betydelige effekter på et lands økonomi, herunder på eksport, import, inflation og handelsbalance. Det er vigtigt at forstå fordele og ulemper ved devaluering og revaluering for at kunne vurdere deres indvirkning på et lands økonomi.

Kilder

1. [Kilde 1]

2. [Kilde 2]

3. [Kilde 3]