Forståelse af begrebet ‘forvolde’

Hvad betyder ‘forvolde’?

‘Forvolde’ er et dansk verbum, der betyder at forårsage eller påføre skade, problemer eller ulemper for nogen eller noget. Det indebærer at være ansvarlig for at bringe noget dårligt eller negativt over en person, et objekt eller en situation.

Definition af ‘forvolde’

Ifølge Den Danske Ordbog defineres ‘forvolde’ som følger:

1. (især om person) ved sin handling eller undladelse være årsag til, at der sker noget skadeligt eller uheldigt for (en anden person, et dyr, noget ejendom, et projekt, en situation o.l.); påføre (nogen, noget) skade, problemer, ulemper o.l.

2. (især om ting) medføre, at der sker noget skadeligt eller uheldigt for (en person, et dyr, noget ejendom, et projekt, en situation o.l.); påføre (nogen, noget) skade, problemer, ulemper o.l.

Anvendelse af ‘forvolde’

‘Forvolde’ anvendes bredt i det danske sprog og kan bruges i forskellige sammenhænge. Det bruges både i daglig tale, faglige sammenhænge, juridiske kontekster, kulturelle sammenhænge og mere. Her er nogle eksempler på brugen af ‘forvolde’:

Eksempler på brugen af ‘forvolde’

 • Han forvoldte stor skade på bilen ved at køre ind i en lygtepæl.
 • Den dårlige vejrsituation forvoldte mange forsinkelser i trafikken.
 • Hendes handlinger forvoldte stor smerte og lidelse for hendes familie.
 • Virksomhedens dårlige beslutninger forvoldte store økonomiske tab.

Synonymer til ‘forvolde’

Der er flere alternative udtryk, der kan bruges som synonymer til ‘forvolde’. Disse udtryk kan variere i nuancer og betydning, men de har alle til fælles at beskrive handlingen at forårsage skade eller problemer. Nogle synonymer til ‘forvolde’ inkluderer:

Alternative udtryk for ‘forvolde’

 • Påføre
 • Forårsage
 • Medføre
 • Fremkalde
 • Voldtage
 • Skabe

Relaterede begreber til ‘forvolde’

Der er flere begreber, der er relateret til ‘forvolde’ og kan bruges i sammenhæng med det. Disse begreber kan give yderligere forståelse for handlingen at forårsage skade eller problemer. Nogle relaterede begreber til ‘forvolde’ inkluderer:

Begreber i nærheden af ‘forvolde’

 • Skade
 • Problemer
 • Ulemper
 • Lidelse
 • Tab
 • Ødelæggelse

Uddybning af ‘forvolde’

For at få en dybere forståelse af ‘forvolde’ er det nyttigt at se på dets historiske baggrund, etymologi samt dets grammatik og syntaks.

Historisk baggrund for ‘forvolde’

‘Forvolde’ har været en del af det danske sprog i mange år og har sin oprindelse i olddansk. Det er blevet brugt i forskellige kontekster gennem historien og har udviklet sig i betydning og anvendelse over tid.

Etymologi af ‘forvolde’

Ordet ‘forvolde’ stammer fra olddansk ‘forvolda’, der betyder at forårsage, bringe over en person eller ting. Det er dannet af præfikset ‘for-‘ og verbet ‘volde’, der betyder at bringe, forårsage eller frembringe.

Grammatik og syntaks af ‘forvolde’

‘Forvolde’ er et regelmæssigt verbum, der bøjes efter de almindelige grammatiske regler for danske verber. Det kan bøjes i forskellige tider, personer og former for at passe til den grammatik og syntaks, der er nødvendig i en given sætning.

Brug af ‘forvolde’ i daglig tale

‘Forvolde’ anvendes ofte i daglig tale til at beskrive handlingen at forårsage skade eller problemer. Det bruges i forskellige sammenhænge og kan have forskellige nuancer af betydning afhængigt af konteksten.

Almindelige anvendelser af ‘forvolde’

Nogle almindelige anvendelser af ‘forvolde’ i daglig tale inkluderer:

 • Forvoldte skade på bilen ved at køre ind i en lygtepæl.
 • Forvoldte problemer for familien ved at tage dårlige beslutninger.
 • Forvoldte ulemper for virksomheden ved at miste vigtige kunder.
 • Forvoldte smerte og lidelse for andre ved at være ufølsom eller grusom.

Forvolde i faglige sammenhænge

I faglige sammenhænge kan ‘forvolde’ bruges til at beskrive handlingen at forårsage skade eller problemer inden for et specifikt område eller felt. Det kan være relevant i forskellige fagområder som jura, medicin, økonomi og mere.

Forvolde i juridisk kontekst

I en juridisk kontekst har ‘forvolde’ særlig betydning, da det kan være relevant i forbindelse med ansvar, erstatning og lovgivning. Det kan bruges til at beskrive handlingen at forårsage skade eller problemer, der kan have juridiske konsekvenser.

Juridiske aspekter ved ‘forvolde’

Der er flere juridiske aspekter ved ‘forvolde’, der kan være relevante at overveje. Dette inkluderer spørgsmål om ansvar, erstatning, forsikring og mere. Det er vigtigt at forstå de juridiske implikationer af handlingen at forårsage skade eller problemer.

Forvolde i retssager og lovgivning

‘Forvolde’ kan også være relevant i retssager og lovgivning, hvor det kan bruges til at beskrive den handling, som en person eller en part har begået for at forårsage skade eller problemer. Det kan være en afgørende faktor i retssager og kan have indflydelse på resultatet.

Forvolde i kulturelle sammenhænge

‘Forvolde’ kan også have betydning i kulturelle sammenhænge som kunst og litteratur. Det kan bruges til at beskrive handlingen at forårsage skade eller problemer i en kunstnerisk eller litterær kontekst.

Forvolde i kunst og litteratur

I kunst og litteratur kan ‘forvolde’ bruges til at beskrive handlingen at forårsage skade eller problemer for karakterer, plot eller temaer. Det kan bruges til at skabe konflikt, spænding eller dramatik i værker af kunst og litteratur.

Forvolde i populærkultur

‘Forvolde’ kan også have en plads i populærkulturen, hvor det kan bruges til at beskrive handlingen at forårsage skade eller problemer i film, musik, tv-serier og mere. Det kan være en central del af historier og karakterers udvikling.

Forvolde og dets konsekvenser

Negative konsekvenser af ‘forvolde’

Nogle negative konsekvenser af ‘forvolde’ kan omfatte:

 • Skade på personer, ejendom eller miljøet
 • Tab af penge, tid eller ressourcer
 • Ulemper eller problemer for andre
 • Retlige konsekvenser som erstatning eller straf

Forebyggelse af ‘forvolde’

For at undgå at ‘forvolde’ skade eller problemer er det vigtigt at være opmærksom, ansvarlig og respektfuld i ens handlinger. Forebyggelse af ‘forvolde’ kan indebære at tage forholdsregler, være opmærksom på konsekvenserne af ens handlinger og handle med omtanke og hensyn.

Forvolde og personligt ansvar

‘Forvolde’ indebærer personligt ansvar for ens handlinger og deres konsekvenser. Det er vigtigt at erkende, at vores handlinger kan påvirke andre negativt og at tage ansvar for at undgå at ‘forvolde’ skade eller problemer.

Hvordan man undgår at ‘forvolde’ skade

For at undgå at ‘forvolde’ skade er det vigtigt at:

 • Være opmærksom på ens handlinger og deres potentielle konsekvenser
 • Handle med omtanke og hensyn til andre
 • Tage ansvar for ens handlinger og rette op på eventuelle skader eller problemer
 • Lytte til andres bekymringer og tage dem seriøst

Erstatning og kompensation ved ‘forvolde’

Hvis man ‘forvolder’ skade eller problemer for andre, kan det være nødvendigt at give erstatning eller kompensation. Dette kan være i form af penge, reparationer, tjenester eller andre former for kompensation, der kan hjælpe med at rette op på skaden eller problemerne.

Forvolde i et bredere perspektiv

‘Forvolde’ kan også have bredere implikationer i samfundet og på miljøet. Det kan påvirke sociale og samfundsmæssige forhold samt have konsekvenser for miljøet og bæredygtighed.

Sociale og samfundsmæssige implikationer af ‘forvolde’

Forvolde og miljøpåvirkning