Skip to the content

Aftalevilkår

Følgende beskriver betingelser og vilkår for brug af tjenesten Fairytell. Tjenesten udbydes og drives af Fairytell IVS, CVR-nr. 38505505, Høffdingsvej 34, 2500 Valby  (i det følgende kaldet "Fairytell"). Nærværende vilkår finder anvendelse for enhver brug af tjenesten. Ved slutkundens (i det efterfølgende kaldet "kunden" eller "du") ibrugtagning af tjenesten indgås en bindende aftale mellem Fairytell og kunden vedrørende tjenesten på nedenstående vilkår. Starten på aftaleforholdets defineres som tidspunktet for oprettelse af et abonnement på Fairytell's hjemmeside, via Fairytell's app eller via en af Fairytells samarbejdspartnere. Kunden accepterer, at al kommunikation mellem Fairytell og kunden sker elektronisk via Fairytell's hjemmeside, eller via den email-adresse kunden oplyste, inklusiv al korrespondance omkring betaling for brugen af tjenesten.

Forudsætninger for adgang til tjenesten

For at kunne benytte Fairytell skal du have adgang til en tablet eller smartphone (iOS eller Android), der er kompatibel med Fairytell's app. Dertil skal du have internetadgang.

Sådan fungerer et abonnement

Fairytell er et månedligt abonnement, som koster 59 kr. pr. måned. Du tegner abonnement ved at registrere dig med dine personlige oplysninger (navn og e-mail), kodeord samt dine kreditkort – og betalingsoplysninger. Du kan også vælge at betale og oprette din profil via din konto hos iTunes eller Google Play. Du vil efterfølgende modtage en ordrebekræftelse fra os. Abonnementet betales forud, indtil du afmelder det. Hver periode du betaler forud, refereres til som abonnementsperioden.

Er du under 18 år, kan du ikke oprette dig som abonnent uden skriftlig samtykke fra forældre eller værge.

Du skal være bosat i Danmark for at kunne tegne et abonnement på Fairytell.

Fairytell må alene benyttes til private formål. Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af Fairytell's indhold er forbudt.

Fortrydelsesret

Du kan efter forbrugeraftaleloven uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har indtastet dine betalingsoplysninger. Har du dog taget tjenesten i brug inden for de 14 dage, er det ikke muligt at benytte fortrydelsesretten.

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres hos Fairytell IVS under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan til enhver tid få indsigt i disse oplysninger ved at kontakte kundeservice, ligesom du kan få rettet eventuelt ukorrekte oplysninger. Oplysningerne anvendes til at administrere abonnementet, bestillinger og betalinger samt til information og markedsføring via fx e-mail, sms og telefon i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Priser

Betaling vil blive opkrævet efter den på ethvert tidspunkt gældende abonnementspris, som er oplyses på Hjemmesiden.

Med forbehold for dine rettigheder i henhold til fortrydelsesfrist kan ingen betalinger refunderes, og Fairytell giver ikke restitutioner eller kreditter i forbindelse med manglende eller delvis brug af Fairytell.

Hvis abonnementsprisen ændres, giver Fairytell dig mindst 30 dages varsel per e-mail samt offentliggøre prisændringen på Fairytell's website. Dog er en ændring i priserne tilladt med kortere varsel, hvis Fairytell's omkostninger for at gøre Fairytell tilgængelig stiger, som følge af ændrede skatter eller generelle prisstigninger, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side, eller ændringer i lovgivning eller andre vedtægter, og hvor prisændringen svarer til et beløb, der ikke er større end de øgede omkostninger. En ændring i priser omfatter også indførelsen af gebyrer m.v.

Selvom en prisændring træder i kraft i løbet af en given abonnementsperiode, vil du først skulle betale den ændrede abonnementspris for den efterfølgende abonnementsperiode.

Hvis du ikke accepterer ændringen i prisen, skal du opsige dit abonnement inden udløbet af din nuværende abonnementsperiode, det vil sige før det tidspunkt, hvor prisændringen kommer til at gælde for dig. 

Såfremt abonnementet ikke betales, eller på anden måde ikke opfylder nærværende aftale, og såfremt dette ikke skyldes forhold som Fairytell er ansvarlig for, kan Fairytell uden varsel lukke adgangen til tjenesten.

Ophavsret

Indholdet på Fairytell tilhører tredjemand og er beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret. Enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne blive forfølges retsligt af Fairytell og/eller ophavsmanden. Kunden har ingen rettigheder til kommercielt brug, salg, videresalg, eksemplar fremstilling, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af indholdet, på nogen måde. Kunden forstår og anerkender, at rettighedshaver til tjenestens indhold kan gøre sin ret gældende – herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser - direkte overfor kunden.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på support@fairytell.dk.

Vi svarer alle ugens dage - også når du har fri :-)

Fairytell IVS
CVR-nr. 38505505